Viet, Mai Van, và Le Viet Anh. “KẾT QUẢ ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC CẮT BỎ U TUYẾN ỨC ĐIỀU TRỊ BỆNH NHƯỢC CƠ TẠI BỆNH VIỆN 103”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 3 (Tháng Mười-Một 3, 2020): 22-27. Truy cập Tháng Sáu 15, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/305.