Lu, Pham Huu, Nguyen Huu Uoc, và Doan Quoc Hung. “Results of Video-Assisted Thoracoscopic Surgery Approach to Mediastinal Tumor at Viet Duc Hospital”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 3 (Tháng Mười-Một 3, 2020): 28-32. Truy cập Tháng Tư 17, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/306.