Tien, Do Anh, Nguyen Cong Huu, Nguyen Tran Thuy, và Le Ngoc Thanh. “KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT FONTAN TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH - BỆNH VIỆN E”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 3 (Tháng Mười-Một 3, 2020): 33-36. Truy cập Tháng Hai 26, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/307.