Tien, Do Anh, Nguyen Tran Thuy, Nguyen Cong Huu, Tran Dac Dai, và Le Ngoc Thanh. “ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG MẤT PROTEIN RUỘT SAU PHẪU THUẬT FONTAN VỚI PHƯƠNG PHÁP MỞ CỬA SỔ GIỮA ỐNG MẠCH NHÂN TẠO VÀ NHĨ PHẢI”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 3 (Tháng Mười-Một 3, 2020): 37-39. Truy cập Tháng Năm 29, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/308.