Tan, Nguyen Van, và Nguyen Van Tri. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TRÊN VÀ DƯỚI 65 TUỔI”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 3 (Tháng Mười-Một 3, 2020): 40-47. Truy cập Tháng Bảy 14, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/331.