Kiem, Tran Trong. “NỘI SOI LỒNG NGỰC ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT U TRUNG THẤT TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 3 (Tháng Mười-Một 3, 2020): 48-52. Truy cập Tháng Hai 25, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/332.