Hung, Duong Phuoc, Bui Duc Phu, Hoang Minh Loi, Le Trong Khoan, và Nguyen Van Thanh. “VAI TRÒ CỦA CT-64 LÁT CẮT TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH TIM BẨM SINH”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 3 (Tháng Mười-Một 3, 2020): 53-59. Truy cập Tháng Hai 25, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/333.