Tuan, Thai Viet. “NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP DỊ DẠNG THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH PHỔI Ở TRẺ EM”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 3 (Tháng Mười-Một 3, 2020): 60-62. Truy cập Tháng Chạp 5, 2023. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/337.