Tri, Van Minh, và Nguyen Hoai Nam. “Outcomes of Surgical Treatment of Lower-Limb Chronic Venous Insufficiency”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 28 (Tháng Mười-Một 3, 2020): 57-60. Truy cập Tháng Chín 22, 2021. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/340.