Tri, Van Minh, và Nguyen Hoai Nam. “Kết Quả điều trị ngoại Khoa dãn tĩnh mạch nông Chi dưới mạn tính”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 28 (Tháng Mười-Một 3, 2020): 5-9. Truy cập Tháng Sáu 15, 2021. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/366.