May, Nguyen The, Do Duc Thang, Nguyen Van Dai, Nguyen Cong Huy, Pham Quoc Hoa, Hoang Anh Cong, Pham Thanh Tuan, Do Manh Thang, Le Minh Son, và Doan Quoc Hung. “Báo cáo 1 trường hợp phẫu thuật U Dumbbell tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 28 (Tháng Mười-Một 3, 2020): 22-25. Truy cập Tháng Chín 22, 2021. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/374.