Kien, Hoang Trung, Vu Van Ba, Le Tien Dung, Nguyen Manh Hung, Do Duc Thinh, Ngo Thi Hai Linh, và Tran Thuy Nguyen. “Atrial Arrhythmias Ablation in a Patient Post Mitral Valve Replacement Surgery and Cox-Maze Procedure”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 33 (Tháng Bảy 26, 2021): 49-54. Truy cập Tháng Mười-Một 27, 2021. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/564.