Chang, Vũ Thị, Đinh Phương Thảo, Nguyễn Trần Thủy, và Đỗ Anh Tiến. “ Đánh Giá kết Quả Sau phẫu thuật Vá thông Liên Nhĩ ở Trẻ dưới 10kg tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 34 (Tháng Mười 14, 2021): 20-29. Truy cập Tháng Mười-Một 27, 2021. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/613.