Vinh, Dao Quang, Nguyen Sinh Hien, và Ta Hoang Tuan. “Nhận xét kết Quả Thay Van Hai Lá Và động mạch chủ Cơ học ở Trẻ Em tại Bệnh viện Tim Hà Nội”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 35 (Tháng Giêng 6, 2022): 26-33. Truy cập Tháng Năm 22, 2022. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/673.