Minh, Nguyễn Thái, Lê Quang Thiện, Nguyễn Sinh Hiền, Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Đăng Hùng, và Nguyễn Hữu Phong. “Kết Quả điều trị phẫu thuật tách thành động mạch chủ Stanford loại A tại Bệnh viện Tim Hà Nội Giai đoạn 2015 – 2020”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 35 (Tháng Giêng 6, 2022): 138-149. Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2023. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/691.