Hoa, Tran Thanh, Nguyen Van Thuc, Ha Mai Huong, Vo Thi Ngoc Anh, Dao Xuan Dung, và Dinh Hai Nam. “Đánh Giá kết Quả của kỹ thuật Oxy hóa máu Qua màng ngoài Cơ thể phương thức động – tĩnh mạch (v-a Ecmo) ở bệnh nhân sốc Tim”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 35 (Tháng Giêng 6, 2022): 165-175. Truy cập Tháng Mười 6, 2022. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/694.