Sâm, Hoàng Minh, Hoàng Tuấn Anh, Ứng Trần Trí, và Nguyễn Trần Thủy. “Phẫu thuật Thay đoạn mạch nhân tạo Trong điều trị Ung Thư phần mềm Chi dưới: Nhân một trường hợp Và nhìn lại Y văn”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 37 (Tháng Tư 12, 2022): 5-11. Truy cập Tháng Sáu 6, 2023. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/753.