Bao, Luong Tuan, Do Anh Tien, và Nguyen Tran Thuy. “Bất thường kết nối tĩnh mạch phổi bán phần Bên trái với tĩnh mạch Vô Danh: Nhân một trường hợp lâm sàng Và nhìn lại Y văn”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 37 (Tháng Tư 12, 2022): 12-17. Truy cập Tháng Năm 22, 2022. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/754.