Dung, Van Hung. “Đặc điểm Và kết Quả phẫu thuật sửa chữa vỡ thất trái Sau Thay Van Hai Lá”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 37 (Tháng Tư 12, 2022): 18-23. Truy cập Tháng Năm 22, 2022. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/755.