Dũng, Văn Hùng. “Đặc điểm cận lâm sàng Và kết Quả điều trị phẫu thuật tăng Sinh nội mạc dưới Van động mạch chủ Cơ học”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 37 (Tháng Tư 12, 2022): 24-33. Truy cập Tháng Sáu 6, 2023. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/756.