Giang, Nguyen Truong, Nguyen Ngoc Trung, Le Ba Hanh, Nguyen The Kien, Pham Vu Ha Thu, Tran Duc Hung, và Vu Duc Thang. “Persistent Sciatic Artery: A Case Report”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 38 (Tháng Bảy 28, 2022): 12-15. Truy cập Tháng Tám 18, 2022. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/781.