Tai, Le Trung Duc, Nguyen Cong Tien, Nguyen Anh Dũng, Nguyen Thai An, và Vo Tuan Anh. “Implementation of Open-Heart Surgery in Dong Nai General Hospital: A Preliminary Result”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 38 (Tháng Bảy 28, 2022): 23-30. Truy cập Tháng Tám 18, 2022. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/783.