Que, Do Kim, và Nguyen Trung Anh. “Surgical Therapy for Early Stage Non Small Cell Lung Cancer: VATS Versus Thoracotomy”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 38 (Tháng Chín 7, 2022): 31-37. Truy cập Tháng Chín 27, 2023. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/784.