Huu, Nguyen Cong, Doan Quoc Hung, Ngo Thi Hai Linh, Nguyen Huu Uoc, và Le Ngoc Thanh. “Coronary Artery Endarterectomy During Coronary Artery Bypass Grafting - A Solution for Complete Revascularization”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 38 (Tháng Chín 7, 2022): 44-49. Truy cập Tháng Chín 29, 2023. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/786.