Vinh, Bui Duc An, Le Quan Anh Tuan, Vu Huu Thinh, Pham Tran Viet Chuong, Nguyen Van Thai Thanh, Nguyen Hoai Nam, và Nguyen Hoang Dinh. “Hội chứng chèn ép Khoang bụng Sau Can thiệp nội mạch điều trị vỡ phình động mạch chủ bụng: Báo cáo trường hợp lâm sàng Và tổng Quan Y văn”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 39 (Tháng Mười 31, 2022): 7-17. Truy cập Tháng Mười-Một 26, 2022. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/798.