Hà, Nguyễn Thị Thu, Lê Thị Nguyệt Minh, Vũ Thùy Dung, Nguyễn Mai Hoa, Nguyễn Hoàng Anh, Ngô Gia Khánh, và Vũ Anh Tuấn. “Tổng Quan về nhiễm khuẩn vết mổ Và kháng Sinh dự phòng Trong phẫu thuật mạch máu”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 39 (Tháng Mười 31, 2022): 27-36. Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2023. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/800.