Thuy, Nguyen Tran, Tran Dac Dai, Bui Quang Huy, Dam Hai Son, và Nguyen Cong Huu. “Bít vỡ phình Xoang Valsva vành phải vào buồng Nhĩ phải bằng dụng cụ Qua đường ống thông tại Bệnh viện E”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 39 (Tháng Mười 31, 2022): 47-56. Truy cập Tháng Mười-Một 26, 2022. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/802.