Thanh, Nguyen Minh, Nguyen Tran Thuy, Pham Van Long, và Nguyen The Binh. “Đánh Giá chất lượng cuộc sống của người bệnh Sau phẫu thuật Tim hở ít xâm lấn Có nội Soi hỗ trợ Thay Van Hai Lá tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 39 (Tháng Mười 31, 2022): 57-65. Truy cập Tháng Mười-Một 26, 2022. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/803.