Cuc, Nguyen Thi Thu, Nguyen Khoa Dieu Van, và Nguyen Tran Thuy. “Khảo sát thực trạng kiểm soát Glocose máu ở bệnh nhân đái tháo đường Typ 2 Có Nguy Cơ Tim mạch Cao”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 39 (Tháng Mười 31, 2022): 66-74. Truy cập Tháng Mười-Một 26, 2022. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/804.