Hoan, Nguyen Dinh, và Nguyen Tran Thuy. “Đánh Giá mối Liên Quan giữa mức độ tuần hoàn bàng hệ động mạch vành với một số biến cố Tim mạch ở bệnh nhân nhồi máu Cơ Tim cấp được Can thiệp động mạch vành”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 39 (Tháng Mười 31, 2022): 90-100. Truy cập Tháng Mười-Một 26, 2022. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/807.