Thủy, Nguyễn Trần, Hoàng Văn Trung, và Nguyễn Công Hựu. “Phẫu thuật nội Soi điều trị bệnh Lý Van Ba Lá tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 39 (Tháng Mười 31, 2022): 107-121. Truy cập Tháng Chạp 5, 2023. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/809.