Thuy, Nguyen Tran, Hoang Van Trung, và Nguyen Cong Huu. “Phẫu thuật nội Soi điều trị bệnh Lý Van Ba Lá tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 39 (Tháng Mười 31, 2022): 107-121. Truy cập Tháng Mười-Một 26, 2022. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/809.