Dũng, Văn Hùng, Phạm Thanh Bình, Nguyễn Tiến Hòa, và Bùi Minh Trạng. “Báo cáo trường hợp bệnh Cơ Tim Phì đại tắc nghẽn Cả Hai thất đi kèm cầu Cơ”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 39 (Tháng Mười 31, 2022): 122-125. Truy cập Tháng Tư 17, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/810.