Hiền, Nguyễn Sinh, Nguyễn Hữu Phong, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Đăng Hùng, Đinh Xuân Huy, Nguyễn Thị Minh Phương, và Đỗ Đức Trọng. “Kết Quả sớm Và một số yếu tố Liên Quan của phẫu thuật Fontan với ống nối ngoài Tim tại Bệnh viện Tim Hà Nội”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 40 (Tháng Sáu 26, 2023): 24-36. Truy cập Tháng Tư 17, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/829.