Đông, Trịnh Thị, Phạm Trần Linh, Viên Hoàng Long, Hoàng Trung Kiên, Đỗ Đức Thịnh, và Nguyễn Trần Thủy. “Vai Trò của lược đồ dựa Trên các chuyển đạo ngoại Biên Trong chẩn đoán Cơ Chế cơn Tim Nhanh Có QRS giãn rộng”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 40 (Tháng Sáu 26, 2023): 47-53. Truy cập Tháng Bảy 14, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/831.