Anh, Võ Tuấn, Nguyễn Công Tiến, Kiều Minh Sơn, Nguyễn Văn Định, Phạm Minh Ánh, và Đặng Hà Hữu Phước. “Nhân một trường hợp kết hợp phẫu thuật mở Và Can thiệp nội mạch điều trị phình động mạch chủ ngực bụng tại Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 40 (Tháng Sáu 26, 2023): 54-60. Truy cập Tháng Tư 17, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/832.