Trí, Hồ Huỳnh Quang, Phạm Dương Lành, Văn Hùng Dũng, và Phạm Thanh Bình. “Đánh Giá Tiên lượng của người bệnh nhồi máu Cơ Tim cấp được phẫu thuật bắc cầu chủ vành”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 40 (Tháng Sáu 26, 2023): 69-74. Truy cập Tháng Tư 17, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/834.