Nguyên, Phan Thảo, Nguyễn Trần Thủy, Phạm Duy Thanh, Nguyễn Thị Thu Cúc, Lý Đức Ngọc, Đỗ Lê Anh, Trần Minh Giám, và Phạm Thị Kim Lan. “Ca lâm sàng điều trị nội Khoa hội chứng mạch vành mạn”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 40 (Tháng Sáu 26, 2023): 75-79. Truy cập Tháng Bảy 14, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/835.