Hoài, Nguyễn Thị Thu, và Tạ Thị Dinh. “Đặc điểm hình thái, mức độ hở Hai Lá bằng Siêu âm 2D/3D Qua thực quản ở bệnh nhân hở Hai Lá Có chỉ định phẫu thuật”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 40 (Tháng Sáu 26, 2023): 92-101. Truy cập Tháng Chín 27, 2023. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/837.