Thủy, Nguyễn Trần, Vũ Thị Thanh Hương, Đỗ Đức Thịnh, và Trần Công Hoan. “Đặc điểm tĩnh mạch phổi Và buồng Nhĩ trái Trên cắt lớp Vi tính ở người bệnh điều trị triệt đốt Rung Nhĩ ”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 40 (Tháng Sáu 26, 2023): 102-109. Truy cập Tháng Hai 26, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/838.