Trang, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thế Bình, và Nguyễn Trần Thủy. “Chất lượng cuộc sống của người bệnh Sau phẫu thuật nội Soi sửa Van Hai Lá tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 40 (Tháng Sáu 26, 2023): 110-116. Truy cập Tháng Hai 26, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/839.