Nguyễn Thị, Huệ, Thủy Nguyễn Trần, và Cầm Vũ Thy. “Tình trạng Lo âu Và một số yếu tố Liên Quan ở người bệnh phẫu thuật Tim hở tại bệnh viện Tim Hà nội năm 2023”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 41 (Tháng Tư 17, 2023): 5-11. Truy cập Tháng Năm 29, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/860.