Nguyễn Văn, Tạo, Tường Lương Mạnh, Duyên Nguyễn Thị, Đào Vũ Thị, và Thủy Nguyễn Trần. “Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh Sau phẫu thuật Thay Van Hai Lá ít xâm lấn tại Viện Tim mạch Bạch Mai”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 41 (Tháng Tư 17, 2023): 12-22. Truy cập Tháng Sáu 15, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/861.