Nguyễn Hữu, Ước, Sơn Phùng Duy Hồng, Quân Phạm Tiến, Lư Phạm Hữu, Dần Nguyễn Kim, Anh Nguyễn Thị Lan, Bình Khổng Tiến, Hải Hoàng Trọng, Kính Nguyễn Quốc, Ngân Nguyễn Thị Thúy, Điệp Trịnh Kế, Hạnh Bùi Thị, Hà Hoàng Thị Thu, Huyền Trịnh Thu, Vũ Lê Nguyên, và Sơn Đỗ Ngọc. “Thông báo lâm sàng Ca ghép Tim - thận đồng Thì thành công đầu Tiên tại Việt Nam”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 41 (Tháng Tư 17, 2023): 23-28. Truy cập Tháng Tư 17, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/862.