Chiêm Hoàng, Duy, Linh Trần Bửu, Tường Dương Quốc, và Bang Nguyễn Kinh. “Phẫu thuật đường dọc dưới hố nách phải: An toàn Và hiệu Quả Trong điều trị các bệnh Tim bẩm Sinh”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 41 (Tháng Tư 17, 2023): 29-36. Truy cập Tháng Hai 25, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/863.