Nguyễn Hữu, Ước, Hiền Đỗ Thị Thu, Hưng Đoàn Quốc, Thịnh Vũ Đức, Đàn Nguyễn Văn, Nguyên Dương Công, Chỉnh Nguyễn Văn, và Thắng Dương Ngọc. “Chấn thương động mạch chủ bụng: Nhìn lại Y văn nhân một trường hợp phẫu thuật thành công”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 41 (Tháng Tư 19, 2023): 37-44. Truy cập Tháng Chín 27, 2023. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/865.