Nguyễn Tiến, Hậu, và Tiến Trần Quyết. “Đánh Giá kết Quả sớm phẫu thuật sửa Van Hai Lá Trong điều trị hở Van Hai Lá Do thoái hóa Van”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 41 (Tháng Tư 20, 2023): 93-100. Truy cập Tháng Sáu 15, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/871.