1.
Hoàng AK, Nguyễn TNH, Trương VT, Trần QV, Nguyễn TK. Nghiên cứu vai trò của thang điểm VIS (Vasoactive - Inotropic Score) trong tiên lượng kết cục lâm sàng xấu sau phẫu thuật tim có tuần hoàn ngoài cơ thể ở trẻ em. VJCTS [Internet]. 4 Tháng Chín 2023 [cited 28 Tháng Chín 2023];43:19 - 28. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1001