1.
Tống MC, Vũ QN. Các yếu tố liên quan đến kết quả của phẫu thuật Maze trong phẫu thuật thay van hai lá. VJCTS [Internet]. 4 Tháng Chín 2023 [cited 28 Tháng Chín 2023];43:29 - 37. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1002