1.
Hà MH, Võ TNA, Nguyễn TM, Đỗ NS. Ảnh hưởng của can thiệp thông khí bảo vệ phổi trong quá trình tuần hoàn ngoài cơ thể lên nồng độ Pro-Calcitonin và Interleukin 6 ở các bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành . VJCTS [Internet]. 4 Tháng Chín 2023 [cited 29 Tháng Chín 2023];43:38 - 46. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1003