1.
Trần TH, Nguyễn VT, Đinh HN. Đánh giá kết quả của dẫn lưu dịch màng tim bằng chọc hút kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm ở bệnh nhân tràn dịch màng tim sau phẫu thuật tim tại Bệnh viện Tim Hà Nội. VJCTS [Internet]. 4 Tháng Chín 2023 [cited 15 Tháng Sáu 2024];43:58 - 66. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1005